Araştırma Raporu

Proje Başlığı : TÜRK TOPLUMUNUN BİLİMSEL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ ,
Anahtar Kelimeler: Bilimsel Okuryazarlık, Yetişkin, Delphi Tekniği, Tabakalı Örneklem Seçimi,
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir (Proje No:215K042).

Araştırma Özeti

Ülkemizde yaşayan yetişkinlerin bilimsel okuryazarlık düzeylerini incelemek üzere geliştirilecek olan anketin çerçevesi ve maddeleri delphi tekniği kullanılarak oluşturulacak, alanında uzman kişiler ile uygulama gerçekleştirilecektir.

<

Amaç

Türkiye'de yaşayan yetişkinlerin(toplumun) bilimsel okuryazarlık seviyesini bölgeler ve ülke bazında ortaya çıkarmaktır.

Hedef

Bu amaç doğrultusunda bir bilimsel okuryazarlık ölçeği hazırlamak, uygulamak ve toplumun bilimsel okuryazarlık seviyesini ortaya çıkarmak hedeflenmektedir

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Türkiye'de yaşayan yetişkinler oluşturmaktadır. Çalışma her bölgeden seçilen bir az birde çok nüfuslu olacak şekilde toplam 14 ilde yürütülecektir.

Sonuçlar

Toplumun bilimsel okuryazarlığının ne düzeyde olduğunu belirlemek için yapılacak olan analizlerde literatürde yer alan bilimsel okuryazarlığının seviyeleri dikkate alınacaktır

Türk Toplumunun Bilimsel Okuryazarlık Düzeyi

Araştırmanın V1 Raporu
V1:Pilot çalışma sonuçları

İndir

İÇERİKLER

Bu bölümde araştırma ile ilgili tamamlanmış, işleniyor olan ve planlan içeriklere ulaşabileceksiniz

Planlanan 1

Araştırma planı 1

Tamamlanan 1

Araştırma tamamlanan 1

İşlenen 1

Araştırma işlenen 1

Planlanan 2

Araştırma plan 2

Tamamlanan 2

Araştırma tamamlanan 2

İşlenen 2

Araştırma işlenen 2

Yayınlar

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen yayın listesi

27th International Conference on Educational Sciences

İçeriği indir

9th International Conference for Theory and Practice in Education

İçeriği indir

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

İçeriği indir

The Twelfth International Congress of Educational Research

İçeriği indir

6.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi

İçeriği indir

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education

İçeriği indir

Kitap Bir

İçeriği Gör

Makale 2

İçeriği gör

Hakkında

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir (Proje No:215K042)

PROJE EKİBİ

Faik Özgür KARATAŞ

Doç.Dr. | Yürütücü

Dr. Karataş'ın uzmanlık alanı kimya ve mühendislik eğitimidir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesinde sırasıyla Kimya Öğretmenliği ve Kimya Eğitimi alanlarında tamamlamıştır. Doktorasını Purdue Üniversitesi'nde "mühendislik eğitimi" alanında tamamlamıştır. Doktora sonrasında okul dışı ortamlarda STEM eğitimi üzerine kısa sureli araştırma yapmak üzere üç ay süreyle Oregon State Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Araştırma ilgi alanları arasında; bilimin ve mühendisliğin doğası; okul-dışı ortamlarda fen ve mühendislik eğitimi; hizmet-öncesi ve hizmet-içi öğretmen eğitimi; öğretim programlarını geliştirilmesi ve değerlendirilmesi; bütüncül Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimi gibi konular yer almaktadır. Halen Trabzon Üniversitesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Sevil AKAYGÜN

Doç.Dr. | Araştırmacı

Lisans derecesini 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği programından alan Dr. Akaygün, 12 yıl kimya ve fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Fen Bilimleri Eğitimi alanında yüksek lisans, 2008 yılında Kuzey Kolorado Üniversitesi'nden kimya alanında yüksek lisans, 2009 yılında aynı üniversiteden kimya eğitimi alanında doktora derecelerini almıştır. Araştırma alanları arasında kimya eğitiminde görselleştirme ve teknoloji kullanımı, nanoteknoloji eğitimi ve STEM eğitimi bulunan Dr. Akaygün, bu konularda projeler yürütmekte ve öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitimler vermektedir.
Suat ÇELİK

Doç.Dr. | Araştırmacı

Uzmanlık alanı kimya eğitimidir. Bilimin doğası ve öğretimi konularında yüksek lisans ve doktora tezleri, yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde bilimin doğası ve kimya okur-yazarlığı konularında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Halen Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.Fatih ORÇAN

Dr.Öğr.Üyesi | Araştırmacı

Fatih Orçan Trabzon Üniversitesi Eğitim bilimleri bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doktorasını Florida Devlet Üniversitesinden almıştır. Çalışma alanları arasında Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Madde Tepki Kuramı vardır.M.Serkan ABDÜSSELAM

Dr.Öğr.Üyesi | Araştırmacı

Araştırmacı 2014 yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı ve halen görevine devam etmektedir. Uzmanlık alanı artırılmış gerçeklik olan araştırmacının aynı zamanda mobil öğrenme, teknoloji okuryazarlığı, sanal gerçeklik ve mikro denetleyiciler gibi konularda da çalışmaları bulunmaktadır.

BURSİYERLER

Ayşe KILINÇ KANLI

Bursiyer

Lisans derecesini 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Aynı yıl Yüksek Lisans eğitimine başladı. Yüksek Lisans eğitimi devam ederken 2014 yılında KTÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalında açılan araştırma görevliliği sınavında başarı göstererek, araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2015 yılında Yüksek Lisans Tezini savunarak aynı anabilim dalında doktora programına başladı. Halen Trabzon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Araş. Gör. olarak doktora eğitimine devam etmektedir. İlgi alanları arasında okul dışı ortamlarda fen eğitimi gelmektedir.

Kübra SEZER

Bursiyer

Kübra Sezer, lisans ve yüksek lisan eğitimini Ondokuz Mayıs üniversitesinde sırasıyla Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Fen Bilimleri Eğitimi alanlarında tamamlamıştır. Doktorasına Fen Bilgisi Eğitimi alanında Trabzon Üniversitesinde devam etmektedir.G. Ferah TURFAN

Bursiyer

Gizem Ferah Turfan, Trabzon Üniversitesinde halen lisans eğitimini tamamlamaktadır. Ayrıca robotik üzerine çalışmaktadır.Şule Merve ULUDÜZ

Bursiyer

Şule Merve Uludüz, 2015’de lisans, 2017’de master derecelerini almış olup Trabzon Üniversitesi’nde Sınıf Eğitimi ABD’da doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışma alanları arasında bilimsel okuryazarlık ve öz yeterlik inancı yer almaktadır.
ELİF KARDEŞ

Bursiyer

Elif Kardeş Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği programından lisans derecesini almıştır. Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi alanında Yüksek Lisansına devam etmektedir.


Sevgi Nur YILMAZ

Gönüllü Araştırmacı

Sevgi Nur Yılmaz ,Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği Lisans derecelerini almıştır. Trabzon Üniversitesinde Kimya eğitimi alanında Yüksek Lisansına devam etmektedir.İlke SALAR

Bursiyer

İlke SALAR, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans ile Birleştirilmiş Kimya Öğretmenliği Programı’nda halen lisans eğitimini tamamlamaktadır. İkinci üniversite kapsamında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde lisans eğitimine devam etmektedir. Eğitim Politikaları alanında ilgilidir. 2011 yılından beri Defne Tiyatro’da tiyatro oyuncusudur.

BU PROJEDE ÖNCEDEN BİZİMLE ÇALIŞANLAR

Canan CENGİZ

Post. Doktora Bursiyer

Dr. Cengiz lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği programından almıştır. Doktora tezini öğretmen eğitiminde yansıtıcı düşünme üzerine yapmıştır. Doktora eğitimi sırasında, Iowa Üniversitesi'nde, beş ay, "Öğrenme Amaçlı Yazma" üzerine çalışmıştır. KTU'de "Türk Toplumunun Bilimsel Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi" isimli projede doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Araştırma konuları arasında öğretmen eğitimi, profesyonel gelişim ve üst düzey düşünme becerileri yer almaktadır.

Burçin TURAN BEKTAŞ

Bursiyer

Lisans derecesini 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği programında, yüksek lisans derecesini 2012 yılında aynı üniversitede Fen Bilgisi Eğitimi alanında almıştır. Şu an yine aynı üniversitede Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora programına devam etmektedir. Araştırma konuları arasında sosyobilimsel konular, bilimsel okuryazarlık, bilimin doğası yer almaktadır.Pelin YILMAZ

Bursiyer

Pelin Yılmaz Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği ve Kimya programlarından Lisans derecelerini almıştır. Trabzon Üniversitesinde Kimya eğitimi alanında Yüksek Lisansına devam etmektedir. Senaryo temelli öğrenme konusunda çalışması bulunmaktadır.
İLETİŞİM

Site ziyaretçileri aşağıdaki formu doldurarak araştırma ekibi ile iletişime geçebilirler

İletişim

Eğitim Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Söğütlü TRABZON
Tel: (462) 248 26 53